Πέμπτη , Οκτώβριος 17 2019
Αρχική / Κομμωτικά Νέα / Άρθρα / ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…. ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων…

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…. ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων…

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων Ετοιμάστε άμεσα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΠΕΠ 14 Ιουνίου 2019 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Κ1/87231/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικομομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (ΦΕΚ Β’ 2146/07.06.2019). Ανακοινώνει Την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων, 1ης περιόδου 2019 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανακοινώνονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν. ΠΡΟΣΟΧΗ:   Για τον τρόπο και την ημερομηνία υποβολής των…

User Rating: 5 ( 1 votes)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΠΕΠ
14 Ιουνίου 2019

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Κ1/87231/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικομομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (ΦΕΚ Β’ 2146/07.06.2019).

Ανακοινώνει

Την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων, 1ης περιόδου 2019

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανακοινώνονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Για τον τρόπο και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. Προς το παρόν ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών και ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές καταβολές εξετάστρων.

Για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων… όσον αφορά την νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών και εξετάσεων, επικοινωνήσαμε προσωπικά με τη Διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ και μας ενημέρωσαν πως η κατάθεση των αιτήσεων θα αρχίσει τέλος Ιουλίου 2019 και η διεξαγωγή των εξετάσεων τέλος Σεπτεμβρίου 2019.  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

2.1.Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Στην περίπτωση διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης (για την αναγραφή του ονόματος πατρός).

2.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

2.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους Αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα αποδεικτικό  άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα για το χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.

 1. 3. Καταβολή Εξετάστρων.

Καταβολή χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην εφαρμογή μπαίνετε με τους δικούς σας κωδικούς taxisnet και όχι με κωδικούς τρίτου προσώπου.

Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων».

Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία»  επιλέγετε: «Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών Κουρέων».  Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού. 

Υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 600 ωρών

Υποβάλλουν επιπλέον:

1α. Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)   ή

1β. Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, που χορηγήθηκε έως τις 12.11.2012.

και

 1. Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου.

Διευκρινίσεις: Η παραπάνω προϋπηρεσία βεβαιώνεται, προσκομίζοντας:

α) Για τους μισθωτούς: 600 ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο, με αναγραφή των κωδικών του επαγγέλματος του Κομμωτή – Κουρέα (517030, 517040)

β) Για του μη μισθωτούς:

 • Βεβαίωση Ασφαλιστικών εισφορών 24 μηνών ή
 • Φορολογικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 24 μηνών

Υποψήφιοι εμπειροτεχνίτες, χωρίς τίτλο σπουδών

Υποβάλλουν επιπλέον:

Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια έως τις 31.12.2017, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διευκρινίσεις:   Η παραπάνω προϋπηρεσία βεβαιώνεται προσκομίζοντας:

α) Για τους μισθωτούς:  900 ημερομίσθια, έως τις 31.12.2017, με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο, με αναγραφή των κωδικών του επαγγέλματος του Κομμωτή – Κουρέα (517030, 517040)

β) Για τους μη μισθωτούς:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών 36 μηνών, έως τις 31.12.2017 ή
 • Φορολογικά στοχεία, που τεκμηριώνουν την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 36 μηνών, έως τις 31.12.2017 ή
 • Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας, από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βεβαιώνει την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή- Κουρέα, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 36 μηνών, έως τις 31.12.2017
 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Για την ενημέρωση των δικαιούχων, θα λειτουργεί, από την Τρίτη 18.06.2019 Γραφείο Ενημέρωσης, καθημερινά, από 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Μπορείτε να καλείτε στις τηλεφωνικές γραμμές: 210 2709194 και  210 2709196

 

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών. Τελευταία Νέα… τι ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. K1/87231 Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών ΟΙ …